PDF tekst zwart maken

pdf tekst zwart maken
Bij het online zetten van een document kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens - zoals namen en adressen - onleesbaar te maken. Het zwart markeren van tekst in een PDF is gemakkelijk te doen met Voorvertoning op een Mac, of met een gratis online PDF-editor.

PDF Tekst zwart maken met een online editor

Als een document persoonlijke informatie bevat - bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of rekeningnummers - is het vaak nodig om het te anonimiseren voordat het wordt verzonden, of op een website wordt geplaatst. Dit is om de privacy van individuen te beschermen. Wanneer het om enkele gegevens gaat kun je dit gemakkelijk handmatig doen via een gratis online PDF-editor. De onleesbaar gemaakte teksten zijn niet meer te herstellen.
 1. Ga naar AvePDF
  Deze online PDF-editor heeft een gratis basisversie (zonder registratie).
  Er geldt een beperking van 2 documenten per uur.
 2. Klik op Kies bestand en zoek je PDF op. Het document wordt geopend.
 3. Klik aan de linkerkant op Voeg merktekens toe.
 4. Markeer de teksten die je onleesbaar wil maken, door erop te klikken en slepen.
 5. Je kunt de kleur wijzigen door op het zwarte blokje te klikken bij Opvulkleur.
 6. pdf tekst zwartmaken
 7. De blokjes zijn nu nog te verwijderen via het menu aan de linkerkant.
 8. Alles gedaan? Klik op Pas alle bewerkingen toe. De teksten zijn nu definitief onleesbaar gemaakt.
 9. Klik op Opslaan
 10. Downloaden

PDF Tekst zwart maken met Voorvertoning (Mac)

Op Macbooks is standaard het programma Voorvertoning aanwezig. Hiermee kun je kleine wijzigingen maken in PDF's. Persoonlijke gegevens kunnen definitief onleesbaar worden gemaakt door er een zwart blokje overheen te plaatsen. Dit kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
 1. voorvertoning mac Open Voorvertoning.
 2. Zoek je PDF op. Open
 3. Het document wordt geopend.
 4. Klik in het menu op Archief > Dupliceer om een kopie van je bestand te maken.
 5. Klik in het menu op Extra's > Redigeer.
 6. pdf tekst zwartmaken op een mac
 7. Je kunt nu tekst selecteren met de muis. De tekst wordt zwart gemaakt, en is voorgoed onleesbaar gemaakt.
 8. Je kunt zoeken in de tekst via Command+F.
 9. Klaar? Klik in het menu op Archief > Bewaar en geef het bestand een naam.
 10. .
Kijk voor het bewerken van PDF's met andere kantoorsoftware op: PDF bewerken.